Search

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สัมมนา "สื่อเต็มเลย" กลับมาอีกครั้ง ด้วยประเด็นที่มุ่งสะท้อนสังคมออนไลน์ใน 3 แง่มุม นำทั้ง เน็ตไอดอล นักจิตวิทยา นักการตลาด นักการโฆษณา นักวิชาการ และเจ้าของเพจชื่อดัง ร่วมถกปัญหาที่เกิดจากกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีวิธีการเสพข่าวสาร และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับข้อมูล ที่ท่วมท้นในสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องหลังวางแผนและเตรียมงานกันมาหลายเดือน ในวันที่ 19 เม.ย. 2560 นี้ การจัดสัมมนา "สื่อเต็มเลย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะนิเทศศาสตร์ จะกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อว่า "คน-สื่อ-สังคม" สะท้อนสังคมออนไลน์ สร้างสรรค์มิติใหม่...เต็มเลย ที่มุ่งพูดคุยทั้งด้านบวกและลบซึ่งกำลังเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ โดยงานนี้จัดที่สตูดิโอ Now26 สยามสแควร์ซอย 7 ระหว่างเวลา 09.30 น. 16.30 น.

ประเด็นการสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากนักศึกษาเห็นปัญหาจากกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลในยุคดิจิทัล ผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ สื่อโซเชียล (Social Media) ที่ข้ามผ่านข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้ขาดขั้นตอนในการกลั่นกรองข้อมูล อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรง และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน หรือผู้รับสารตามมา ดังนั้นคณะทำงานจึงหยิบเอาปัญหานี้ขึ้นตั้งเป็นประเด็น พร้อมกับเชิญผู้เกี่ยวข้องใน 3 ด้าน คือ คน สื่อ และสังคม มาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

สัมมนาสื่อเต็มเลย 3 ครั้งนี้ แบ่งการสนทนาเป็น 3 ช่วง ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น. เป็นเรื่องของคน โดยสนทนาในประเด็น Net Idol Marketing คนเปลี่ยนสังคม ด้วยการเชิญ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ นักวิชาการนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คุณสีหบุตร(เต้น) ชุมสาย ณ อยุธยา Film Director บริษัท Triton และคุณนารา เทพนุภา ศิลปิน นักแสดง มาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้

จากนั้นระหว่างเวลา 12.00-14.00 น. เป็นเรื่องของสื่อ ในประเด็น สื่อออนไลน์ยุคล่าแม่มด  โดยเชิญคุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และพญ.เบญจพร  ตันติสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เจ้าของผลงาน "เข็นเด็กขึ้นภูเขา" รวมทั้งคุณอาริดา สุขใจ Digital Content Manager (เว็บไซด์ dek-d) และคุณสุรบท หลีกภัย (ปลื้ม) พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ มาถกกันในเรื่องนี้ ซึ่งดำเนินสนทนาโดยคุณวุฒินันท์ นาฮิม นักข่าวภาคสนาม เศรษฐกิจ ไอที จากช่องเนชั่นทีวี

ปิดท้ายการสัมมนาของวันกับเรื่องของสังคม ในประเด็น สร้างสรรค์สังคมด้วยภาพเสียดสี ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. โดยเชิญคุณธาม เชื้อสถาปนศิริ  นักวิชาการด้านสื่อสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ คุณสมชาย กาญจนะ เจ้าของแฟนเพจ เฟสบุ๊ค คอนทราสต์ และคุณอมรลาภ พรหมสุวรรณ  เจ้าของแฟนเพจเฟสบุค จ๊อด 8 ริ้ว มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ดำเนินรายการ โดยคุณณัฏฐ์  บุณยสิริยานนท์  อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง NOW 26  

สัมมนา"คน-สื่อ-สังคม" สะท้อนสังคมออนไลน์ สร้างสรรค์มิติใหม่...เต็มเลย เป็นผลงานการจัดงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้ในโครงการสัมมนาที่เรียกว่า "สื่อเต็มเลย" ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว หลังประสบความสำเร็จจากจากการจัดสัมมนาย่อยมาแล้วเมื่อตอนกลางเทอม ในหัวข้อ "ความท้าทายของคนทีวียุคดิจิทัล" ปรับเพื่ออยู่ รู้เพื่อเปลี่ยน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสัมมนาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองที่นั่งได้ที่หมายเลข 091-827-4715 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Facebook สื่อเต็มเลย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของงานสัมมนา ผ่านช่องทาง Facebook, Twitter และInstragram เพียงพิมพ์  #MediaAroundYou  #สื่อเต็มเลย3  และ #สื่อเต็มเลย    

192.168.52.213