Search

วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สหพัฒน์ ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.2 ตั้งเป้ายอดขาย 33,000 ล้านบาท หลังการบริโภคและกำลังซื้อในประเทศดีขึ้นต่อเนื่อง

ประธานกรรมการ บ.สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บุญชัย โชควัฒนา บอกว่า ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ดี กำลังซื้อและการบริโภคในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายองค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยภาพรวมของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งในปีที่ผ่านมาขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7-8  ขณะที่ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ในส่วนของบ.สหพัฒน์ในปี 2559 เติบโตจากปีก่อนหน้า ได้ถึงร้อยละ 13.2  หรือมียอดขายอยู่ที่ 32,845 ล้านบาท  ส่วนปี 2560 มองว่า สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยจะยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ซึ่งประเมินจีดีพีไทยปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.2  จากปัจจัยการเร่งลงทุนของรัฐและเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการและสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ประชาชนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยสหพัฒน์ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ไว้ที่ 33,000 ล้านบาท 
สำหรับกลยุทธ์การตลาดปีนี้จะยังมุ่งขยายช่องทางการจำหน่ายเข้าไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น เขาใหญ่ อ.ปากช่อง //พัทยา //ภูเก็ต นอกจากนี้ยังทุ่มงบประมาณอีก 30 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานโลก รองรับการเติบโตด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาระบบการซื้อขายผ่านออนไลน์ เพื่อรองรับการซื้อขายผ่านออนไลน์ที่สูงขึ้นจากปี 2559 โต ร้อยละ 158 พร้อมทั้งกำลังพิจารณาขยายศูนย์กระจายสินค้าในศรีราชา ชลบุรี ปัจจุบันมีพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร ให้เป็น 50,000 ตารางเมตร โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบลงทุน 600 ล้านบาท

192.168.52.214