Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ปทุมธานี - เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายเสริมวิทย์ สมบัติ ปลัดอำเภอคลองหลวง ได้เป็นผู้แทนในการรับมอบสัญญาบัตรพัดยศ พระเทพญาณมหามุนี และ พระราชภาวนาจารย์ จากวัดพระธรรมกาย โดยได้ทำการรับมอบที่อาคารinformationประตู 7 วัดพระธรรมกาย ซึ่งการมอบคืนสัญญาบัตรพัดยศนั้น มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการทุกประการ


โดย พระวิเทศภาวนาจารย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้นำ สัญญาบัตรและพัดยศสมณศักดิ์ ประกอบด้วย สัญญาบัตรและพัดยศสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ 1 ชุดและสัญญาบัตรและพัดยศสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช 1ชุด
อ้างถึงหนังสือที่ปตท 0034/152 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานพระพุทธศาสนา แจ้งว่าได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ถอดพระราชาคณะออกจากสมณศักดิ์จำนวน 2 รูป คือ พระเทพญาณมหามุนี หรือพระไชยบูลย์ สุทธิผล และพระราชภาวนาจารย์ หรือพระเผด็จทัตตชีโว จากนั้นได้ประสานงานให้มีการนำส่งสัญญาบัตรและพัดยศสมณศักดิ์

รายการนี้ทางวัดธรรมกายได้ นำสัญญาบัตรและพัดยศสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพและพระราชาคณะชั้นราชคืนเรียบร้อยตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีประสานมาทุกประการ โดยผ่านนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ เป็นที่เรียบร้อย.


192.168.52.211