Search

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล บอกว่า จะยกเลิกโครงการรถเมล์ฟรี ที่มีอยู่ 800 คันในช่วงต้นปี 2561 หลังติดตั้งระบบตั๋วร่วมภายในรถเมล์เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการของรัฐที่ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยจะออกบัตรผู้มีรายได้น้อยมาชดเชยการขึ้นรถเมล์ฟรี เพื่อช่วยเหลือถึงมือผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และรัฐจะสนับสนุนเงินเป็นค่าเดินทางให้ 500-600 บาทต่อเดือน


192.168.52.215