Search

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานตรวจเงินแผนดิน เร่งให้กรมสรรพากร เรียกเก็บภาษี นักการเมือง 60 ราย ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ อดีตรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บอกถึงการเรียกเก็บภาษีเงินได้ย้อนหลังนักการเมือง 60 ราย ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า หลังการเปลี่ยนแปลงปี 57 ทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีนโยบายปฏิรูประบบการเก็บภาษีเป็นธรรมกับทุกคนในประเทศนี้ จึงได้วางมาตรการปิดช่องโห่วลดความเหลื่อมล้ำ
ช่วงต้นปี 58 ที่ สตง.ส่งรายชื่อนักการเมืองเหล่านี้ไปให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษี ทางกรมสรรพากร ก็ยังไม่ดำเนินการอะไร แต่เบี่ยงเบนไปทำหนังสือสอบถามสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าทั้ง 60 นักการเมืองร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ / จากนั้นสั่งกำชับไปอีกรอบให้ สตง.ทำรายงานเตือนกรมสรรพากรว่าถ้าร่ำรวยผิดปกติก็โดนสอบทุจริตไปหมดแล้ว
ด้าน อธิบดีกรมสรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ บอกว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการเรียกประเมินภาษีจากการซื้อขายหุ้นของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยยังไม่ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดว่าจะดำเนินการด้วยกฎหมายใด หรือเรียกประเมินภาษีเป็นตัวเงินเท่าไร แต่จะเร่งดำเนินการให้ได้คำตอบภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ในฐานะที่เป็นข้าราชการ พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยยึดหลักของกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่ได้ดูว่าเป็นการทำเพื่อใคร หรือเป็นคนของใคร แต่จะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

192.168.52.212