Search

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปี 2559 สมัยที่กระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการยังเป็นพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มีการแถลงข่าวสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน 12 แห่งที่รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษาแบบที่ทำผิดเงื่อนไข ซึ่งสรุปออกมามีความผิดหลายแห่ง


หนึ่งในนั้นคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาติผู้ที่เข้ารับการศึกษาปีการศึกษา 2557 เพราะมหาวิทยาลัยทำผิดเงื่อนไข แจ้งมีแผนกำหนดรับนึกศึกษา 490 คน แต่รับจริง 2,500 คน เกินกว่าแผนที่แจ้งต่อคุรุสภา 5 เท่า และจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มๆถึง 64 กลุ่ม อาจารย์ที่มาสอน 200 กว่าคนก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามาสอนจริงทำให้เกิดความเสียหายขึ้น
และวันนี้เป็นวันที่กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก็จะรวมตัวกันไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากที่รัฐมนตรีแถลงข่าวตอนนั้นบอกว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะทำผิดเงื่อนไขตั้งแต่แรก

192.168.52.213