Search

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สวนดุสิตโพล เผย ปชช.พอใจ รัฐบาล "บิ๊กตู่" บริหารประเทศ ให้คะแนนรวม 7.37 สอบผ่านทุกข้อ ชู ปราบคอรัปชั่น-ยาเสพติด คืนความสุขประชาชน


18 มี.ค.60 - "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจจากประชาชนต่อสถานการณ์การบริหารประเทศภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไม่ปกติ และมุ่งหวังการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ตามโรดแมปที่วางไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,279 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค.2560 ดังนี้
1.สิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สร้างความประทับใจ/สร้างความสุขให้กับประชาชนมีเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1 ปราบทุจริตคอรัปชั่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 82.17%
อันดับ 2 ดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่มีการชุมนุม 81.70%
อันดับ 3 ลดราคาพลังงาน ขึ้นเงินเดือน ช่วยเหลือคนจน กระตุ้นการใช้จ่าย 68.33%
อันดับ 4 ทำงานเด็ดขาด ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาได้รวดเร็ว 66.22%
อันดับ 5 มีความตั้งใจในการทำงาน เร่งแก้ปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น 59.50%
 
2.สิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สร้างความหงุดหงิด/ไม่สบายใจให้กับประชาชนมีเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง 79.98%
อันดับ 2 ความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบไม่ได้  74.12%
อันดับ 3 การจำกัดสิทธิเสรีภาพ การแสดงออกทางการเมือง 68.65%
อันดับ 4 การดำเนินคดีต่าง ๆ ล่าช้า โดยเฉพาะคดีที่สังคมให้ความสนใจ 67.55%
อันดับ 5 การสร้างความปรองดองที่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร 55.90%
 
3.สิ่งที่ประชาชนอยากบอกกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ
อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 76.94%
อันดับ 2 ดำเนินการกับคดีความต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน 73.34%
อันดับ 3 บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 69.90%
อันดับ 4 จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง 67.08%
อันดับ 5 ขอเป็นกำลังใจ และตั้งใจทำงานต่อไป 62.55%
 
4.คะแนนเต็ม 10 ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในภาพรวม 7.37 คะแนน

192.168.52.212