Search

วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะปรับขึ้นอัตราค่าบริการอีกเท่าตัวในปี 2561 ในการเข้าพื้นที่พระบาทพลวงบนเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

วันนี้ ( 3 ก.พ.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่องการกําหนดอัตราค่าบริการ สําหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ บริเวณพระบาทพลวง มีเนื้อหาระบุว่ากรมอุทยานฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การให้บริการ การให้ความรู้ การรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสะอาด เพื่อรองรับการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการอนุญาตเข้าไปดําเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 ออกประกาศ กําหนดอัตราค่าบริการสําหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ปัจจุบันเก็บค่าบริการคนไทย ผู้ใหญ่อยู่ที่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะเก็บในอัตราใหม่เป็นผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

192.168.52.211