Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 23 ม.ค. นายสุเมธ มีนาภา โยธาและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี และ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันมาตรวจสอบอาคารต่างๆภายในวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับและพาเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารต่างๆ

ด้านนายสุเมธ มีนาภา โยธาและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้ทางโยธาและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เข้ามาตรวจอาคาร 9 ประเภท เช่น อาคารลานจอดรถ ตึกอุบาสกอุบาสิกาหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และอาคารอื่นๆรวม 13 อาคาร ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางโยธาและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
นายสุเมธ กล่าวต่อว่า การเข้ามาตรวจอาคารต่างๆในวัดธรรมกายนั้น จะตรวจเรื่องความมั่นคงของอาคาร ระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟของอาคารสูงๆ แต่ในส่วนอาคารที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีเกี่ยวกับ พรบ.การก่อสร้างอาคาร ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย 
ขณะที่ พระมหานพพร กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ราชการเข้ามาตรวจอาคารภายในวัดธรรมกายนั้น ทางวัดมีความรู้สึกยินดี และได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และถ้าเจ้าหน้าที่จะขอตรวจสอบเอกสารต่างๆนั้น ทางวัดพระธรรมกายก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบส่วนอาคาร ศาสนาสถานนั้น ต่างๆภายในวัดพระธรรมกาย และที่อยู่รอบบริเวณใกล้เคียงวัดพระธรรมกายนั้นได้สร้างขึ้น เพื่อการศาสนาอย่างเดียว และสร้างด้วยศรัทธาของประชาชนเพราะ ฉะนั้นขอยืนยันว่าการใช้สอยอาคารทั้งหมดบริเวณวัดธรรมกายใช้เพื่อการศาสนา และได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากมาใช้สอยอาคารนี้ โดยได้รับการดูแลจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และเทศบาลเมืองท่าโขลง ตลอดมาเป็นอย่างดี ซึ่งครั้งนี้หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม กล่าวว่า วันนี้ที่มาตรวจสอบปรากฏว่าอาคารสถานที่ก็มั่นคงแข็งแรงดี ไม่มีเรื่องของในส่วนที่ผิดกฎหมาย และมาตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่บอกว่าหน่วยงานราชการเข้าวัดไม่ได้นั้น พอทางเจ้าหน้าที่มาแล้วทางวัดพระธรรมกายก็ยินยอมให้เข้าตรวจสอบโดยไม่มีการขัดขวางแต่อย่างใด แนะนำพาเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจอาคารต่างๆการที่เจ้าหน้าที่มีการร้องขอไป

192.168.52.212