Search

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ที่ประชุมร่วมครม.-คสช." จ่อออก "มาตรา 44" 2 ฉบับ "ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ -ตั้งคกก.ขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์"

 ที่ทำเนียบรัฐบาล - 10ม.ค.60-พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ในที่ประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้หารือกันถึงเรื่องการเตรียมการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.มาตรา44อีก2ฉบับ ฉบับแรก คือ เรื่องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เนื่องจากการทำงานของศธ.มีปัญหาและแตกต่างจากกระทรวงอื่น    ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า โดยจะมีแท่งโครงสร้าง5แท่ง หรือ5องค์กรหลัก ประกอบด้วย1.สำนักงานปลัดกระทรวง2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)3.สำนักงานอาชีวะศึกษา4.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ5.สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา ส่งผลให้มีข้าราชการระดับซี11ถึง5คน ในกระทรวง ทั้งนี้ ในแต่ละองค์กรจะมีคณะอนุกรรมการวิสามัญคณะต่างๆเพื่อทำการแทน ก.พ.และรับผิดชอบภารกิจตามบทบาทและหน้าที่ของก.พ. (อ.ก.พ.) จึงออกคำสั่งม.44เพื่อยุบรวมอ.ก.พ.ให้เหลือเพียงแท่งเดียว เพื่อให้การจัดการอัตรากำลังของกระทรวงเป็นไปโดยง่าย และเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่ศธ.ประสบตลอดมา ส่วนคำสั่งม.44อีกฉบับ คือวางหลักการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

192.168.52.215