Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กระทรวงแรงงาน เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน


ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงาน ได้ตั้งโต๊ะเปิดรับรับบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องใช้จำเป็น อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ บริเวณชั้น 1 หน้าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กระทรวงแรงงาน ส่วนตัวเลขผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้น อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เบื้องต้น ได้มอบหมายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ทั้ง 10 แห่ง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งหมด เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้ว

192.168.52.213