Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

โครงการ "วิ่งตามรอยพ่อ"...เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิทยุเนชั่น ร่วมกับ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงจัดกิจกรรม "วิ่งตามรอยพ่อ" ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบโครงการลูกพระดาบส ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะนำมาซึ่งสุขภาพดีจากการเดิน-วิ่ง ปัญญาดี จากการศึกษาเรียนรู้ การสอนของศิษย์พระดาบส ในหลักสูตรการเกษตรพอเพียงภายในโครงการพระราชดำริ และมีจิตสาธารณะรู้จักแบ่งปัน
ค่าสมัครทุกประเภท 500 บาทโดยจะมอบรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้โครงการลูกพระดาบส


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริ
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยุเนชั่นกับกลุ่มผู้ฟัง
๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
๕. เพื่อนำรายได้ค่าสมัครมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่โครงการลูกพระดาบส

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. ๑๐.๐๐ น. บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำโครงการลูกพระดาบส ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ประเภทการแข่งขัน
๑. มินิมาราธอน ระยะทาง ๑๑.๕ กม.
๒. เดิน-วิ่งเพื่อการเรียนรู้ (Fun Run) ระยะทาง ๒.๗ กม. ชาย-หญิง ไมมี ถ้วยรางวัล
table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse;padding: 5px;}
ประเภท ชาย ทั่วไป อายุ ๑๕-๕๙ ปีรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข กรรการและประธานกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบสรางวัลรองชนะเลิศรองอันดับ ๓ ถ้วยเกียรติยศ คุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธาน บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น

ประเภท หญิง ทั่วไป อายุ ๑๕-๕๙ ปีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยเกียรติยศ แพทย์หญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ กรรมการมูลนิธิพระดาบสรางวัลรองชนะเลิศรองอันดับ ๓ ถ้วยเกียรติยศ คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นC

ประเภท ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ชาย-หญิง ( ปี๒๕๕๙ ลบปีเกิด )รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยเกียรติยศ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพระดาบสรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยเกียรติยศ คุณเชิดชัย วิไลลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

แผนที่และเส้นทางการวิ่ง

เส้นทางวิ่งระยะ ๑๑.๕ ก.ม.

๑วิ่งออกจากจุดปล่อยตัว ณ สวนสาธารณะหน้าโครงการลูกพระดาบส
๒เลี้ยวขาวไปตามถนนในซอย เพื่อออกสู่ถนนคลองส่งน้ำในโครงการพระราชดำริ
๓วิ่งตรงกลับไป เพื่อกลับไปใช้ถนนอีกฝั่งใต้สะพานส่งน้ำ
๔วิ่งย้อนกลับมา ๔ ก.ม. เลี้ยวขวาขึ้นสะพาน
๕วิ่งตรงกลับมาทางเดิมเพื่อเข้าสู่ซอยทางลัดเข้าโครงการลูกพระดาบส
๖วิ่งเข้าเส้นชัยที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เส้นทางเดิน-วิ่งระยะ ๒.๗ ก.ม. (Fun Run) เพื่อการเรียนรู้ โครงการลูกพระดาบส (ไม่มีถ้วยรางวัล)

เชิญผู้ร่วมงานเดินวิ่งระยะ ๒.๗ กม. ร่วมกิจกรรม "ส่งต่อการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน" กิจกรรมเพลินๆ เดินวิ่งถ่ายภาพให้ครบสามจุด แล้วส่งภาพเข้ามาร่วมสนุกกันระหว่างวันที่ ๑๒-๒๒ กุมภาพัน์ ๒๕๖๐ ที่ fanpage วิ่งตามรอยพ่อ พร้อมติดแฮชแทค #samartnation #วิ่งตามรอยพ่อ พร้อมบอกเล่าความประทับใจ ผู้โชคดี ๒๐ ท่านจะได้รับรางวัลจาก sponsorใจดี


1.อาศรมพระดาบส
2.กังหันลม
3.อาศรมเห็ด

นักวิ่งทุกระยะได้รับเสื้อ เบอร์วิ่ง และเหรียญที่ระลึก


เสื้อและเหรียญที่ระลึก

หมายเหตุ : สีของเหรียญจริงเป็นสีดำรมควัน


td {border: 1px solid black;text-align: center;} Size เสื้อขนาดเสื้อXS SMLXLXXLรอบอก34"36"38"40"42"44"
พิเศษ ผู้สมัครวิ่งทุกท่าน ได้รับ ตันกล้ายางนา ท่านละ ๑ ต้นกำหนดงานการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รับเบอร์วิ่ง และเสื้อวิ่ง ที่ สตู Now@Siam สยามสแควร์ ซอย ๗
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงวันรับเบอร์วิ่ง

- ใบยืนยันการสมัครร่วมแข่งขัน หรือ บัตรประชาชน
- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถสุขาเคลื่อนที่
รถพยาบาลเคลื่อนที่
จุดบริการรับฝากของ
บูธอาหารหลังวิ่งเสร็จ
จุดน้ำดื่มในเส้นทางวิ่ง
สถานที่จอดรถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 02-338-3814, 02-338-3681-2 และ 02-338-3864
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://www.cognitoforms.com/Fabbmotion1/SamartNationRun
ติดตามกิจกรรมได้ที่ FB : samart nation วิ่งตามรอยพ่อ
Website : www.nationradio.co.th/activity

การโอนเงิน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี "วิทยุเนชั่นวิ่งตามรอยพ่อ โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017-1-73029-5เส้นทางการเดินทางไปโครงการลูกพระดาบส
192.168.52.214