Search

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม จ.สงขลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวกับประชาชนชาว จ.สงขลาและใกล้เคียง ที่มาต้อนรับระหว่างลงพื้นที่ว่า ทุกวันนี้ที่สามารถพูดได้ทุกเรื่อง เพราะอ่านหนังสือทุกชนิด แต่หากคนไม่อ่านหนังสือ เสพเฉพาะข่าวในโซเชียลมีเดียคงไม่พอ เพราะผ่านการกลั่นกรองที่น้อยเกินไป ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนอ่านหนังสือทุกหน้า ทุกเล่ม เพราะคนเขียนหนังสือถ่ายทอดเรื่องราวออกมาจากจิตวิญญาณ กลั่นกรองออกมาจากสมอง ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น คนเป็นครูจะต้องสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ให้ได้ อย่าสอนเพียงการท่องจำเพราะจบมาจะไม่มีงานทำ วันนี้ป้า ๆ ลุง ๆ ทั้งหลายเป็นกำลังให้ลูกหลานอยู่แล้ว ตนหวังว่าท่านจะอยู่เห็นสิ่งที่ผมพูดนั้นสำเร็จ การเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบอัตลักษณ์ของเรา มีความสงบเรียบร้อยสันติ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม เหล่านี้คืออัตลักษณ์ประเทศไทยที่เคยมีมาตลอด192.168.52.212