Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"ไซเตส" พิจารณาปรับสถานะการค้างาช้างของไทย ดีขึ้นมาอีกหนึ่งลำดับ จากที่เคยอยู่สถานะน่ากังวลอย่างยิ่ง ชี้ผลจากมาตรการแก้ปัญหาชัดเจน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ บอกว่า ในเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญา ไซเตส ครั้งที่ 17 ที่เมืองโจฮัน เนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคมนี้ มีวาระสำ คัญที่ไทยได้รับการพิจารณา คือการปรับสถานะภาพ การค้างาช้างผิดกฎหมายของไทย ดีขึ้น จากสถานะน่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง เป็นสถานะน่ากังวลลำดับรอง ทั้งนี้เป็นผลจากที่ไทย ดำเนินการแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติอย่างเข้มแข็ง จนประ สบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ทั้งการเผาทำลายงาช้างของกลาง 2.1 ตัน และการขึ้นบัญชีครอบครองงาช้าง ทำให้สถานะของไทยที่เคยขึ้นบัญชีค้างาช้าง ถูกปรับมาในลำดับดีขึ้น

192.168.52.211