Search

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ลำปาง- มหาวิทยาลัยเนชั่น -ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย -จัดกิจกรรมปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยกว่า500ต้น เพื่อที่จะทำการปั่นฝ้ายถวายเป็นผ้ากฐินในวันที่29-30ตุลาคม 2559 ุหวังอนุรักษ์พันธุ์ฝ้ายและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

เวลา10.00น.วันนี้(20ส.ค.)ที่ลานพระธรรม วัดสามัคคีบุญญาราม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง นายสมยศ จงเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) นายมีชัย เด่นประภัสร์ ผู้บริหารเครือข่ายการบริการและการขาย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น พร้อมทั้งคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยกว่า500ต้น เพื่อที่จะทำการปั่นฝ้ายถวายเป็นผ้ากฐินในวันที่29-30ตุลาคมที่วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปางอีกทั้งเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ฝ้ายและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี


ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนด้วยพันธกิจ4ด้าน คือ 1.ด้านการผลิตบัณฑิต 2.ด้านการวิจัย3.ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม4.ด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีนี้ได้มีการดำเนินการตามโครงการ"พี่พาน้อง เตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญจุลกฐิน" โดยทางเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญารามได้เมตตาให้นักศึกษา สามารถปลูกฝ้ายได้ในพื้นที่วัด รวมทั้งอนุเคราะห์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรของแผ่นดินอีกด้วยนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและหวงแหนธรรมชาติ


นาย มีชัย เด่นประภัสร์ ผู้บริหารเครือข่ายการบริการและการขาย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ทางธนาคารกสิกรไทยได้มีกิจกรรมร่วมกับเครือเนชั่นอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยวันนี้ก็ได้มีการร่วมกันปลูกฝ้ายจุลกฐิน เพื่อที่จะเตรียมปั่นฝ้ายถวายเป็นผ้ากฐิน ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ถือโอกาสมาดูแลทักทายน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1 จากมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง และบางนา อีกทั้งยังได้นำทีมจิตอาสาของธนาคารกสิกรไทยเข้ามาร่วมกิจกรรมปลูกฝ้ายครั้งนี้ด้วยซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่ว่าในโอกาสต่อไปทางกสิกรไทยและทางเครือเนชั่นจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมต่อไปครับ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1 ได้ทำกิจกรรมรับน้องเดินขึ้นดอยพระบาทมายังวัดสามัคคีบุญญาราม ระยะทางประมาณ7 กิโลเมตร ท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างโปรยปรายแต่บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และความสามัคคีกัน ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเนชั่น
192.168.52.213