Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

9 ก.ค.59 -- รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้ชัดที่ดินเวิลด์พีซ วัลเลย์ 15 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 59 นายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรองข่าววันเสาร์ เอฟเอ็ม 102 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินเวิลด์พีซ วัลเลย์ เขาใหญ่ 2 ครั้งพบว่า เอกสารที่ดิน 499 ไร่ อยู่ในเขตนิคมไม่ใช่สปก. ผู้จัดการแสดงเอกสาร 20 ฉบับ แบ่งเป็น โฉนด 3ฉบับ . นส. 3 ก. 10 ฉบับ นค.3 1 ฉบับ และใบเสร็จรับเงิน พบท.5 อีก 6 ฉบับ ขณะนี้อบต.โป่งตาลองและสำนักงานที่ดินจังหวัดนคราชสีมา ได้ตรวจพิกัดตำแหน่งที่ดิน ชี้ได้ว่า เอกสารสิทธิที่ดินถูกต้องหรือไม่ 

ทั้งนี้การถือครองที่ดินที่ได้รับจัดสรรจากการนิคม ในเอกสารสิทธิ์ ที่ดินจะสลักหลังห้ามโอนสิทธิภายใน 5 ปี เท่ากับต้องครองที่ดินเกิน 10 ปี จึงขายเปลี่ยนการถือครองได้ จากการตรวจสอบพบว่าชาวบ้านผู้ถือครองที่ดินเดิมของเวิลด์พีซ วัลเลย์ สามารถโอนขายเปลี่ยนมือที่กินได้ตั้งแต่ปี 2523-2535 ตามลำดับ โดยโฉนดที่ดินถูกโอนสิทธิให้มูลนิธิตะวันธรรม ซึ่งมีพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานมูลนิธิ. ในปี 2550. ในส่วนของรายชื่อผู้ถือครองเดิม และกรรมการมูลนิธิฯนั้น ตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว     
นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า ปกติการก่อสร้างอาคารจะต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ และผังเมือง ซึ่งกรมฯมอบอำนาจให้อบต.โป่งตาลอง เป็นเจ้าพนักงาน นอกจากนี้ยังต้องขอนุญาต ตามพ.ร.บ.ผังเมือง และประกาศผลกระทบสิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ถ้าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหลักแล้งแนบเรื่องยื่นคำขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงสมบูรณ์ 

เบื้องต้นพบว่า มีการขออนุญาตจากอบต.โป่งตาลอง ขณะที่กระทรวงทรัพย์ฯอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าอาคารอยู่ภายใต้เงื่อนไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ทั้งนี้ หากที่ดินที่ใช้ก่อสร้างถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะต้องระงับการก่อสร้างและรื้อถอนตามขั้นตอน. ซึ่งผลตรวจสอบจะชัดเจนในวันที่ 15 ก.ค.นี้ 

192.168.52.212