Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

--7 ก.ค. 59-- นายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างศูนย์ปฎิบัติธรรม เวิลด์พีซ วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ของวัดพระธรรมกาย ในที่ดินเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง

จากการตรวจสอบ พบว่ามีปัญหาใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

192.168.52.212