Search

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ความเคลื่อนไหวกรณีการตรวจสอบ ตรวจยึดพื้นที่บางส่วนของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิลด์พีซ วัลเลย์ วันนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าของพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคลอง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิร์ลพีชวัลเล่ย์ ติดตาม กับ ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย

การประชุมแก้ไขปัญหา พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิร์ลพีชวัลเล่ย์ วันนี้ยังมีข้อมูลที่สับสน ย้อนแย้งกับการปฏิการตรวจยึดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ โดยทั้งที่ดิน จังหวัดนครรราชสรมา สาขาปากช่อง และ อบต.โป่งตาลอง บอกว่ายังตรวจสอบความผิดของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม แห่งนี้ ไม่ชัดเจน

วันนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายณรงค์ คงคำ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีซ วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ในที่ดินเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โดยวันนี้คณะจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบในเขตของศูนย์ปฏิบัติธรม

แต่ตัวแทนจากที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง บอกว่าเนื่องจากพื้นที่บางส่วนของเวิลด์พีซ นั้นยังมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง และมีสิทธิที่จะไม่ให้คณะเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งต่างจากปฏิบัติการเมื่อวานที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำหมายศาลเข้าตรวจค้น

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง บอกว่าจากการตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพบว่าที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิลด์พีซ วัลเลย์ อยู่ในพื้นที่ของนิคมสร้างตนสร้างลำตะคลองให้ราษฎรอยู่อาศัย และออกเอกสารสิทธิ์ เป็น หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 ก เมื่อปี 2532 ก่อนมีการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือให้เอกชนอื่น เมื่อปี 2546 ขณะที่มูลนิธิตะวันธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549

ขณะที่รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บอกว่าการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา และพบว่ามีประเด็นปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ขณะที่ รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหมู่ บอกว่า จากการ ที่ได้เข้าไปตรวจสอบ อบต.โป่งตาลอง ได้แจ้งความดำเนินคดีกับมูลนิธิตะวันธรรม ก่อสร้างอาคารผิดจุดจากที่ขอนุญาต บางส่วนเลยออกไปในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

แต่ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โป่งตาลอง บอกในที่ประชุมว่า เมื่อวานนี้ตนถูกขอร้องให้แจ้งความไปก่อน แต่จริงๆ แล้ว อบต.ก็ยังไม่แน่ใจว่าสร้างผิดจุด หรือเลยจากที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือไม่

สำหรับกองอำนวยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของมูลนิธิตะวันธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิลด์พีซวัลเล่ย์ มีขึ้นตามคำสั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ 2534

192.168.52.211