Search

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อทรงพระราชทานโคเพศผู้หนึ่งตัว โคเพศเมียหนึ่งตัว แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทรงปล่อยนก ปล่อยเต่า พร้อมด้วยพันธุ์ปลาไทยจำนวน 9 ชนิดได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย ปลาเสือพ่นน้ำ ปลายี่สกไทย ปลาบึก รวมจำนวน 390,000 ตัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ท่าวาสุกรี

192.168.52.211