Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ชาวภูฏาณ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 108,000 ต้น ทั่วประเทศ เพื่อต้อนรับการประสูติของเจ้าชายพระองค์น้อย ที่ชาวภูฏานเรียกขานว่า "กยัลซี" ที่แปลว่า เจ้าชาย

พระโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และพระราชินีเจ็ตซัน เปมา ซึ่งตามหลักศาสนาพุทธถือว่า ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว, ความงาม, สุขภาพและความเมตตา และความปรารถนาดีทั้งหมดของประชาชนที่ร่วมกันสวดอวยพรให้เจ้าชายน้อยทรงเจริญพระชันษาอย่างมีความสุข

การร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นการจัดการร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน มีขึ้นในเวลาหนึ่งเดือน หลังจากสำนักพระราชวังประกาศเรื่องการประสูติของเจ้าชาย

ซึ่งเลข 108 เป็นตัวเลขมงคลสำหรับชาวพุทธ และมีการอ้างถึงตัวเลขนี้ในหลายเรื่อง เช่น ในพุทธประวัติตอน พระสิทธารถประสูติ ก็มีพราหมณ์จำนวน 108 คน มารับ หรือลูกประคำที่ใช้ในการภาวนาก็จะมี 108 เม็ด

สำหรับต้นไม้ 108,000 ต้นนี้ ปลูกโดยราษฎรทุกบ้านทั่วประเทศ 82,000 ครัวเรือน และอีก 26,000 ต้น ปลูกโดยอาสาสมัคร และนับเป็นการทำลายสถิติของอินเดีย ที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

ด้วยการปลูกต้นไม้ 49,000 ต้น ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง เมื่อปี 2555 ซึ่งตอนนี้ภูฏานแย่งตำแหน่งนี้ไปครอง และยังเป็นผลพลอยได้ของความสำเร็จในการปลูกป่าอีกด้วย

192.168.52.211