Search

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การตรวจสอบหาเชื้อโรคเมอร์ส ในห้องปฏิบัติการ จนพบผู้ป่วยติดเชื้อเมอร์สรายแรกในประเทศไทย เป็นชาย วัย 78 ปี ซึ่งเดินทางมาจากประเทศโอมาน หนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผลตรวจนี้คือ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปติดตามกับผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ธัญพิศิษฐ์ เลิศบำรุงชัย

192.168.52.211