Search

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันนี้(16 มิ.ย.) ที่ศาลาศรีจำปา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ทางวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ นำโดยพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูนและเจ้าอาวาสวัดฯ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศลศพ นายสมานฉันท์ ชมพูเทพ หรือหนานหล้า อายุ 71 ปี อดีต ส.ส.ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ 7 สมัย และอดีตนายกอบจ.ลำพูน ที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งติดปอด ที่โรงพยาบาลลำพูน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 09.00 น.

พิธีรดน้ำศพถูกกำหนดขึ้นไว้ในเวลา 13.00 น. ซึ่งการจากไปของนายสมานยังความโศกเศร้าต่อครอบครัว หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวลำพูนป็นอย่างมาก เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่นายสมานเป็น ส.ส.ลำพูน และ เป็นนายก อบจ.ลำพูน นายสมานได้สร้างผลงานการทำงานให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านการพัฒนาเมืองลำพูน การแก้ปัญหาการความเดือดร้อนของประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ดีตลอดมา

นายสมานฉันท์ ชมภูเทพ เดิมชื่อนายสมาน ชมภูเทพ เกิดเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2486 ที่ ต.ป่าป๋วย อ.บ้านโฮ่ง ?จ.ลำพูน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีบุตรชายเป็นนักการเมือง คือ นายณัฐกานต์ ชมภูเทพ ผู้สมัคร ส.ส.ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง เมื่อปี 2550 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ในอดีตนายสมานฉันท์ ชมภูเทพ เป็น ส.ส.ลำพูน ถึง 7 สมัย โดย ได้สมัคร ส.ส.ครั้งแรก เมื่ออายุ 25 ปี และได้รับเลือกครั้งแรกในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันรวม 4 สมัย ต่อมา ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2529 เป็นสมัยแรกที่สอบตก ต่อจากนั้นก็ได้รับเลือกตั้ง 3 สมัยติดต่อกัน คือ ในปี ?2531 สังกัดพรรคเอกภาพ และการเลือกตั้ง ปี 2535 ทั้ง 2 ครั้ง สังกัดพรรคความหวังใหม่ และพรรคชาติพัฒนา ตามลำดับ จากนั้นจึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ต่อมานายสมานฉันท์ ?จึงได้หันมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ลำพูน โดยสามารถเอาชนะผู้สมัคร จนได้เป็น นายก อบจ.ลำพูน อีกครั้ง ?และในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 ก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งโดยแพ้ให้กับนายสงวน พงษ์มณี จากพรรคเพื่อไทย ?จากนั้นต่อมาอีกไม่นาน ?นายสมานฉันท์ ?ก็ได้ล้มป่วยลงด้วยโรงมะเร็งติดปอด และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลลำพูนมาโดยตลอดจนกระทั่งวันที่ 15 มิ.ย.เวลาประมาณ 09.30 น. นายสมานฉันท์ ?ก็ได้เสียชีวิต ณ ที่โรงพยาบาลลำพูน ?รวมอายุ 71 ปี

192.168.52.216