Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ค ระบุกกต. 5 คนจะขอนัดนายกรัฐมนตรีเเละคณะที่โรงเเรมไหนก็ได้หรือจะเป็นที่โรงเเรมโฟร์ซีซั่น "งงว่าผิดปกติหรือไม่สุภาพหรือไปหมิ่นในเรื่องเพศตรงไหน งงมาก" ชี้เป็นคนกลางเจรจาเพื่อคลี่ลคายสถานการณ์ความขัดเเย้งทุกครั้งและนัดประชุมที่โรงเเรมทุกครั้ง

192.168.52.213