Search

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live

อิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์

อิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์ (โอ้ต) ผู้สื่อข่าวสังคม สิ่งแวดล้อม เนชั่นทีวี ช่อง 22 อดีตผู้ประกาศข่าวดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ ใฝ่รู้เรื่อง ฝน ฟ้า อากาศ สนใจข่าว สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม โลก คน เมือง ความเป็นไปรอบตัว
192.168.52.216