Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live

วีระศักดิ์ พงศ์อักษร

วีระศักดิ์ พงศ์อักษร ประสบการณ์ งานข่าว 'เศรษฐกิจ-การเมือง' มา 25 ปี ทั้งด้านหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และทีวี ปัจจุบัน บรรณาธิการบริหาร เนชั่นทีวี
192.168.52.216