Search

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
live

วีระศักดิ์ พงศ์อักษร

วีระศักดิ์ พงศ์อักษร ประสบการณ์ งานข่าว 'เศรษฐกิจ-การเมือง' มา 25 ปี ทั้งด้านหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และทีวี ปัจจุบัน บรรณาธิการบริหาร เนชั่นทีวี
18 ธ.ค. 60
  • 19,429
192.168.52.213