Search

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
live

ภาสพล โตหอมบุตร

ภาสพล โตหอมบุตร "รุจ" หัวหน้าข่าว NationTV, ผู้สื่อข่าวภาคสนาม, ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัย" จ.-พฤ. เวลา17.30-17.45 น. รายการ "อาสากล้าดี" ทุกวันศุกร์ 17.30-17.45 น. และ รายการเก็บตกจากเนชั่น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 -17.00 น. , สกู๊ป "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" รายการเนชั่นระวังภัย, รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว
19 เม.ย. 61
"โรงเรียนบ้านบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีครูและบุคลากรทั้งหมด 18 คน มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดแคลน งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นให้กับเด็ก ประกอบกับเครื่องเล่นเดิมมีสภาพเก่าชำรุด และไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน ซึ่งเครื่องเล่นสนาม ยังช่วยสร้างเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์งบประมาณตามสมควร เพื่อจัดซื้อจัดสร้างสนามเด็กเล่น และจัดซื้อเครื่องเล่นในโอกาสต่อไป "
  • 2,641
192.168.52.216