Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live

ภาสพล โตหอมบุตร

ภาสพล โตหอมบุตร "รุจ" ผู้สื่อข่าวภาคสนาม หัวหน้าข่าว NationTV, ผู้ดำเนินรายการ "ข่าวข้นคนเนชั่น" จ-ศ เวลา 20.30-22.30 น., รางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" รายการเนชั่นระวังภัย, รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว
27 พ.ย. 60
เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) และรักษาการณ์ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(สตผ.) สพฐ. พร้อมด้วย ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ในฐานะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศปบ.จชต.(ศึกษาธิการส่วนหน้า) และทีมนิเทศจิตอาสา จชต. ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและสงขลา เพื่อติดตาม ให้กำลังใจ สนับสนุนให้คำแนะนำเชื่อมโยงกระบวนการ PLC ระหว่างโรงเรียนเพื่อความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษาใน จชต.ภายใต้ "โครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 " ตามสั่งการท่าน รมช.ศธ. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ โดยยึดหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
  • 3,120
24 พ.ย. 60
  • 3,408
192.168.52.211