Search

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
live

วุฒินันท์ นาฮิม

ต๊อบ-วุฒินันท์ นาฮิม Mobile Journalists NationTV ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ สายเทคโนโลยี วิถีฮาลาล เติบโตจากรั้วอาชีวะสายโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์ นำเรื่องเทคนิคมารีวิวให้ไฮเทค ชอบเช็คสเป็คอุปกรณ์เสริม ที่เพิ่มเติมคือชีวิตวิถีฮาลาล เกาะติดวงการไอทีแบบพอดี
25 ต.ค. 60
โฆษกกระทรวงพลังงาน ได้นำคณะของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน มาเยี่ยมชมแหล่งน้ำมัน และแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ แล้วก็โรงแยกแก๊สพลังเพชร ส่วนหนึ่ง ได้ทราบว่า กระบวนการผลิตน้ำมันดิบในประเทศไทยไปจนถึงกระบวนการในการที่จะกลั่นน้ำมันดิบให้กลายเป็นน้ำมันสำเร็จรูป รวมทั้งการแยกก๊าซจากแก๊สดิบให้กลายเป็นแก๊สหุงต้ม LPG เพราะว่าปลายทาง โดยกระบวนการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จะต้องมีการกำกับดูแลเรื่องของการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ในบางกรณีอาจจะเป็นการชดเชย บางครั้งก็เก็บเงินเข้าเป็นต้น
  • 1,382
192.168.52.213