Search

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
live

โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง

โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง หรือ อาจารย์โจ๊ก ผู้ดำเนินรายการสวยหล่อ Perfect ไม่ต้องรอชาติหน้า ทาง NationTV22 ผู้ให้คำปรึกษาการมีภาพลักษณ์ที่ดี และแฟชั่นกูรู ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสี, สไตล์, และบุคคลิกภาพ เจ้าของสโลแกน สวยหล่อไม่ต้องรอชาติหน้า บุคคลผู้อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น 3 รางวัล คือ รางวัลเมขลาของสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย. รางวัลเหมราช / AEC Top Award
192.168.52.211