ดลมนัส กาเจ
หัวหน้าข่าวภูมิภาคและ บก.ข่าวเกษตร นสพ.คมชักลึก รับผิดชอบ ข่าวเกษตร/ ทำมหากิน, สัตว์เลี้ยง และ sme ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

บทความ

192.168.52.212