Search

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
live

ดลมนัส กาเจ

หัวหน้าข่าวภูมิภาคและ บก.ข่าวเกษตร นสพ.คมชักลึก รับผิดชอบ ข่าวเกษตร/ ทำมหากิน, สัตว์เลี้ยง และ sme ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
192.168.52.213