• 1
  • 2
  • 3
  • 4

“วิทยุเนชั่น จับมือ สามารถ” จัด "วิ่งตามรอยพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืนครั้งที่ 1

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิทยุเนชั่น ร่วมกับ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "วิ่งตามรอยพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมส่งเสริม ให้ประชาชนและเยาวชนหันมาออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม “วิ่งตามรอยพ่อ” ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.00-09.30 น. แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1.การเดิน-วิ่ง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทาง นักวิ่งจะได้สัมผัสจุดเเวะพักถ่ายรูปภายในโครงการฯ อาทิ บริเวณอาศรมเห็ด กังหันลม อาศรมพระดาบส และอีกหลายจุดที่น่าสนใจ
2.การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร บริเวณถนนโดยรอบโครงการลูกพระดาบส ค่าสมัครท่านละ 500 บาท (มอบรายได้จากค่าสมัครทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้แก่โครงการลูกพระดาบส) พร้อมรับเสื้อเดิน-วิ่ง หมายเลข และเหรียญที่ระลึก โดยโอนเงินเข้าบัญชี "วิทยุเนชั่นวิ่งตามรอยพ่อ โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017-1-73029-5 รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิพระดาบส
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Fabbmotion1/SamartNationRun
ติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook : samart nation วิ่งตามรอยพ่อ และ www.nationradio.co.th/activity
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “โครงการลูกพระดาบส”ขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2541 ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทาน รวม 467 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ สนับสนุนสูตรการเกษตรพอเพียง พร้อมศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของประชาชน