"เพาะกล้าธุรกิจ" รายการใหม่ทาง FM.90.5 MHz.

ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น การหวังเงินตราเข้าประเทศจากการพึ่งพาการส่งออกจึงเป็นเรื่องยาก เพราะทุกภูมิภาคของโลกต่างประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเช่นกัน รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จึงมีนโยบายในการพึ่งพาตนเอง โดยการวางรากฐานให้เกิดการลงทุนและการประกอบธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ ในนาม “วิสาหกิจเริ่มต้น” หรือ Startup พร้อม ๆ กับการสนับสนุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในด้านต่าง ๆ ทั้งเงินทุน เทคโนโลยี ข้อมูล รวมถึงมาตรการด้านภาษี และอื่น ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ จะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และหวังว่า ธุรกิจเหล่านี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาต่างชาติ

                วิทยุเนชั่น จึงจัดทำรายการ “เพาะกล้าธุรกิจ” ออกอากาศทาง FM.90.5 MHz. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. ดำเนินรายการโดย นพคุณ ลิ้มสมานพันธ์ บรรณาธิการอาวุโส นสพ.เดอะเนชั่น ที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ข่าวสาร ในแวดวงการเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ได้ และลักขณา สุริยงค์ บรรณาธิการข่าว วิทยุเนชั่น ที่คร่ำหวอดการจัดรายการวิทยุมาอย่างยาวนาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ด้วยเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจและบ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และโซเชียลมีเดีย ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงให้ผู้ประกอบการรายเก่า ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาพูดคุยให้คำแนะนำ  นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากภาครัฐ วิชาการ และสถาบันการเงิน มาให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำดี ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นผู้วางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

 

                อย่าลืม!! ติดตามรายการ รายการ “เพาะกล้าธุรกิจ” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 -15.00 น. ทาง FM.90.5 MHz. และ www.nationradio.co.th สด ๆ พร้อมกัน และสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ด้วย ติดต่อ/แนะนำรายการ โทร.02-338-3894 และ SMS พิมพ์ NR เว้นวรรค ตามด้วยข้อความแล้วส่งมากที่ 4240333