ร่วมจัดสัมมนาโดย ผู้ร่วมจัดสัมมนา ผู้ร่วมจัดสัมมนา ผู้ร่วมจัดสัมมนา

สัมมนาระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016

10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โอกาสทองสู่ AEC

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี

คุณอภิรดี ตันตราภรณ์

คุณอภิรดี ตันตราภรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ดร.อรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ร่วมสนับสนุนโดย : ผู้ร่วมสนับสนุน ผู้ร่วมสนับสนุน ผู้ร่วมสนับสนุน ผู้ร่วมสนับสนุน ผู้ร่วมสนับสนุน ผู้ร่วมสนับสนุน