"77 จังหวัด" รวมพลัง!

แปรอักษรถวายความอาลัยในหลวงร.๙